Styremøte februar 2022

Tekna-UiO styremøte 7. februar 2022, Zoom

 

Referat fra styremøte mandag 7. februar 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz, og Gunvor Annette Hesla-Halvorsen (siste halvdel)

Ikke til stede: Anne Schad Bergsaker

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Utkast til referat, behandles i neste styremøte

Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i desember 2021 i Tekna-UiO [ble godkjent]. 

Sak 2: Lønnsanalyse

Vi har møte i neste uke på tirsdag 15 februar 2022 for å starte en analyse om lønnsutvikling. Resultat fra analysen planlegges presentert for våre medlemmer i et medlemsmøte. Vi kan også forberede saksinnlegg for neste forhandling av lokal lønnspolitikk ved UiO. Samt produsere saksinformasjon som vi kan legge ut her fra hjemmesiden vår.

Sak 3: Frikjøp for tillitsvalgte hos Akademikerne-UiO 

Frikjøp for Akademikerne-UiO i 2022 er allokert som følger: Hovedtillitsvalgt Sarah Younes (Samfunnsviterne) 100% årsverk; Mattias Solbakken (Samfunnsviterne), Styreleder for AK-UiO Svend Davanger (Legeforeningen) 20%; Øystein Prytz (Tekna-UiO) 20% i 2022, og Olav Kyrvestad 60% (01.03.2022 – 29.02.2024).

Sak 4: Årshjul

Med hensyn til et årshjul for styremøter i 2022 planlegger vi å fortsatt møtes klokken 10:15 første mandag hver måned med møtetid hver gang avgrenset til 30-60 minutter.

Sak 5: Medlemssaker under arbeid 

Alle styremedlemmer fortalte litt om pågående medlemssaker under behandling. Inkludert et planlagt møte om midlertidige vitenskaplige stillinger mellom Akademikerne-UiO og UiO.

Institutt for Geofag har vedtatt å redusere utlyst spenn for nye postdoktor-stillinger på grunn av økonomisks forhold ved instituttet. Fra tidligere praksis med lønnstrinn 59-67 til ny praksis med lønnstrinn 59-64.

Sak 6: Eventuelt 

... 

Neste møte: Tirsdag 15 februar 2022 om lønnsanalyse.

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling


 

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 7. feb. 2022 10:14 - Sist endret 7. feb. 2022 12:05