2016

Tidligere

Tid: 11. apr. 2016

Kostituerende styremøte i Tekna-UiO 11. april 2016

Tid og sted: 9. mars 2016, Universitetet i Oslo

Årsmøte i Tekna-UiO etatsforening 9. mars 2016

Tid og sted: 12. jan. 2016 09:0011:00, Kjemisk institutt

Tilstede:

Finn Knut Hansen, Stein Michael Storleer, Haneef Awan, Terje Grønås, Dag Endresen (referent).