Årshjul 2022 for Tekna-UiO

Alle styremedlemmer deler ansvar for i fellesskap å oppdatere årshjulet for Teknas gruppe ved UiO med informasjon om tidsfrister, lønnsforhandlinger med mere. Styremøter pre-liminært klokken 10 første mandag hver måned.

Januar

2022-01-10 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2022-02-03

2022-01-13 og 14 - Tekna arbeidslivspolitisk konferanse (online på Teams)

2022-01-30 Akademikerne-UiO styremøte

Februar

2022-02-07 Tekna-UiO styremøte (første mandag i måneden)

2022-02-28 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2022-03-24

2022-02-28 Akademikerne-UiO styremøte

Mars

2022-03-07 styremøte (første mandag i måneden)

2022-03-30 14:00 Seminar for midlertidig ansatte ved UiO (Engelsk)

Presentasjon av de juridiske rammene for midlertig ansatte ved Universitetet. Fokus er serlig på medlemmer som are ansatt "fast" men med forebehold on ekstern finansering.

April

2022-04-04 styremøte (første mandag i måneden)

2022-04-21 Akademikernes samling for Universitet og Høyskolesektoren

Formell beslutning om forhandlingsfullmakt til Akademikerne-UiO for 251

Data-ansvarlig oppdaterer medlemslister hos Tekna sentralt med ansattnummer ved UiO før 2022-05-01 som er virkningstidspunkt for 251 og tidspunkt innrapportering av medlemslister til Akademikerne-UiO.

Data-ansvarlig oppdaterer lønnsstatistikk for UiO fra hjemmesiden vår.

Mai

2022-05-01 - Virkningstidspunkt for 251 er sannsynligvis 2022-05-01 (NB! kun aktive medlemmer per 2022-05-01 blir formelt representert i lønnsforhandlingene av Akademikerne-UiO / Tekna-UiO)

2022-05-02 styremøte (første mandag i måneden)

2022-05-19 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2022-06-16

Juni

2022-06-02 medlemsmøte om UiO:Livsvitenskap (AK-UiO)

2022-06-08 styremøte (første mandag i måneden, flyttet to dager på grunn av Pinsen)

[dato?] medlemsmøte om UiO:Energi (AK-UiO)

[dato?] medlemsmøte om UiO:Demokrati (AK-UiO)

2022-06-21 Tentative datoer for kurs om kravskjema før sommeren er 21. og 24. juni

2022-06-24 Tentative datoer for kurs om kravskjema før sommeren er 21. og 24. juni

Juli

2022-07-04 styremøte (første mandag i måneden) - avlyst sommerferie

August

2022-08-01 styremøte (første mandag i måneden) med arbeidsmøte for 251

2022-08-04 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2022-09-01

2022-08-19 frist for medlemmene å sende inn 251 kravskjema

Gjennomgang av 251-kravskjema fra Tekna-UiO medlemmer (alle)

2022-08-24 styremøte med fordeling av 251-kravskjema

2022-08-31 styremøte med gjennomgang av prioritering for 251-kravskjema

2022-08 Medlemsmøter med kurs for 251 kravskjema etter sommeren er ikke satt, men vil preliminært bli i uke 32 (1-5/8) og 33 (8-12/8)

September

2022-09-05 styremøte (første mandag i måneden)

2022-09-xx Tekna samling om årets lokale lokale forhandlinger i staten (dato TBD)

2022-09-xx Tekna UH-konferanse (dato TBD)

2022-09-06 frist for ferdige 251-kravskjema fra Tekna-UiO videre til Akademikerne-UiO (frist i 2021 var også 6. september)

Akademikerne-UiO - lokale 251 lønnsforhandlinger i september og oktober

Oktober

2022-10-14 styremøte (første mandag i måneden) - utsatt en uke

2022-10-31 - Lokale lønnsforhandlinger (251) avsluttet innen 2022-10-31

Akademikerne-UiO - lokale lønnsforhandlinger i september og oktober

November

2022-11-04 styremøte (første mandag i måneden) - flyttet frem 3 dager

2022-11-08 frist for 253-kravskjema for forhandlinger 2022-12-01

2022-11-30 årsmøte (frist innkalling 9/11, frist saker til møtet fra medlemmer 16/11)

Desember

2022-12-05 styremøte (første mandag i måneden)