2018:2

Publisert 30. apr. 2019 12:17

Om du tar et kjapt nettsøk på «pensjon» er beskjeden internett gir deg ganske klar: Det handler om sparing, banker og forsikringsordninger, og det er om å gjøre å spare mest mulig. Denne artikkelen har en annen innfallsvinkel. Vi skal se på pensjon som en kostnad – for arbeidskjøperne.

 

Tekst: Jorunn Folkvord, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet med stort engasjement for pensjon 

Publisert 30. apr. 2019 12:06

Klassebegrepet er på vei til å spore av fra sin tilknytning til arbeidet og vi snakker stadig sjeldnere om arbeiderklassen som et politisk subjekt. Knut Kjeldstadli tar til orde for å bygge fellesskap og identitet på bakgrunn av ens posisjon i arbeidsprosessen.

Tekst: Yngve Heiret, masterstudent i samfunnsgeografi

Publisert 25. apr. 2019 09:08

Migration, exploitation and agency in the Italian agricultural sector

This article highlights the working conditions of migrant labourers in the Italian agricultural sector and discusses what kind collective action workers can take in a context of extreme exploitation and hardship.

 

Text: Davide Bertelli, master student in Human Geography

Publisert 8. apr. 2019 10:34

Frida Hambro Angell skriver om LOs kompromiss om å støtte konsekvensutredning i LoVeSe, til tross for at flertallet under LO-kongressen i mai 2017 ville verne området mot oljeboring.

 

Tekst: Frida Hambro Angell, master i Samfunnsgeografi

Publisert 24. nov. 2018 12:53

Tekst: Ann Cecilie Bergene, forsker ved Fafo

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for at fenomenet og begrepet «arbeid» kan tilføre geografien enda mer om det gis ytterligere rom enn det den til nå har fått gjennom å være en underdisiplin innen økonomisk geografi. For å oppnå dette vil jeg avslutningsvis foreslå en mer konsolidert politisk-økonomisk geografi.