2019:1

Publisert 8. mai 2020 20:27

Kairo omtales på folkemunne blant egyptere som “oum-al-dunya” - verdens mor. Siden fordums tid har nabolagene rundt Nilen og omegn vært kjent for yrende liv til alle døgnets tider, bilhorn, proklamerende røster og diskusjoner blant kunstnere og intellektuelle på kafeer. Familiebedrifter bak samme persienner i årtier, gatemat-vogner og vannpipe på hjørnet. Men noe rører seg Kairos sømmer.

Publisert 8. mai 2020 20:19

Nye tall viser at Boligsparing for ungdom (BSU) brukes mindre. Samtidig vokser kritikken av ordningen. Senest ute er sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes som i slutten av mars mente at «BSU må bli mer treffsikker». Der misnøyen er svært betimelig, er den likevel uttrykk for en skinndiskusjon. Hverken å spisse eller å vrake BSU fjerner den paternalistiske spareideologien.

Publisert 8. mai 2020 20:14

I sitt essay “Economic Possibilities Of Our Grandchildren” fra 1930, dristet John Maynard Keynes seg til å spå at vi om hundre år kun ville trenge å jobbe 15 timer i uka. Selv om ikke filofaksen viser 2030 enda, virker det høyst usannsynlig at vi om drøyt ti år kun kommer til å jobbe 15 timer i uka. Så hva var det Keynes overså?

Publisert 8. mai 2020 20:06

Det er liten tvil om at vi brukar for mykje av jorda sine ressursar. Store delar av dette overforbruket er på ulike måtar kopla til private hushaldningar og har å gjere med daglegdagse ting som kva vi et, korleis vi bevegar oss rundt og kva vi har på oss. Det er forbrukarar i rike land som Norge som brukar klart mest, men forbruket blant framveksande middelklasser i mange delar av det såkalla globale Sør aukar raskt. Det hastar å skape meir berekraftige forbruksmønster. Dette handlar sjølvsagt om både handlingane og haldningane til kvar og ein av oss. Men det er ikkje nok å oppfordre enkeltmenneske til å endre åtferd. Nei, skal vi få til å gjere noko med forbruket må vi slutte å fokusere på den individuelle forbrukaren.