Les den nyeste utgaven om arbeid

Den nyeste utgaven av Samfunnsgeografen er ute, og kan leses digitalt eller du kan plukke med deg et eksemplar fra UiO!

Det er med en helt ny redaksjon at dette nummeret av Samfunnsgeografen går i trykken. Våre tidligere redaktører, Frida og Alf Jørgen, er uteksaminerte og ferdig på Blindern for denne gang. Den nye redaksjonen gleder seg til å overta ansvaret med å samle studenter og ansatte gjennom faglig diskusjon. Vi håper å kunne bidra til kritiske og konstruktive debatter om samfunnsgeografi og måten vi forholder oss til faget. For oss er det viktig at Samfunnsgeografen skal være en plattform for kritisk tenkning hvor en kan ta til orde for å skape endring både på og utenfor instituttet. Den nye redaksjonen ønsker å bidra til å dra instituttet i en kritiske retning gjennom å utfordre oss selv som studenter og ikke minst de mer komfortable akademisk ansatte.

 

Det var med dette i bakhodet at vi satt arbeid som tema for dette nummeret. Hvordan vi forstår arbeidet og dets relasjon til samfunnet ligger til grunn for de fleste overordnede samfunnsanalyser. Som vi skal se i dette nummeret, forstår marxismen arbeidet som menneskets møte med naturen, og hvem som kontrollerer arbeidsprosessen og hvordan arbeidet organiseres har derfor altomfattende ringvirkninger for samfunnet. Det er ikke tilfeldig at store deler av dette nummeret består av tekster som forholder seg til, eller tar direkte utgangspunkt i denne marxistiske forståelsen av arbeid. I en akademisk hverdag hvor marxismen i stor grad er gått i glemmeboken, forsøker flere av bidragsyterne til dette nummeret å ta opp igjen diskusjonen om hvordan arbeidet påvirker samfunnsutviklingen.

 

Ann Cecilie Bergene argumenterer for å sette arbeid i sentrum for en brei politisk-økonomisk geografi, mens David Jordhus-Lier belyser hvordan den akademiske arbeidsprosessen dikteres stadig mer av markedsbehov. I et intervju snakker Knut Kjeldstadli om hvordan arbeidere i Norge har skapt fellesskap og identifisert interessemotsetninger på bakgrunn av sin egen posisjon i arbeidsprosessen. Relasjonen mellom arbeid og klima er tema for tekster av masterstudentene Tale Ellingvåg og Frida Angell når de ser på hvordan norsk fagbevegelse har satt klimakamp på agendaen. Davide Bertelli tar for seg forholdene migrantarbeidere i Italia lever under og deres forsøk på å forbedre egne vilkår gjennom å organisere seg. Vi har også fått et bidrag fra Jorunn Folkvord som skriver om pensjon i lys av prisen på arbeid og kampen om hvem som skal betale denne prisen. Motsetningen mellom arbeid og kapital blir med dette belyst gjennom en rekke perspektiver som vi anser som viktige for hvordan vi skal tilnærme oss arbeid som samfunnsgeografer.

 

Vi belyser imidlertid også andre perspektiver på arbeid enn den eksplisitt marxistiske. Du vil finne tekster som tar opp dagsaktuelle debatter. Redaksjonens egne Gina Karoline Gjermundsen tar for seg debatten om borgerlønn, mens bachelorstudent Jesper Lagerman skriver om hvordan sosiale medier påvirker måten vi arbeider på. Sondre Thorbjørnsen tar for seg begrepet bullshit jobs og diskuterer arbeidets verdi på en kritisk og innovativ måte. Med dette håper vi å servere nye innsikter i allerede pågående debatter om hvordan vi skal organisere arbeidet. Vi skal også få høre hvordan det er å jobbe som samfunnsgeograf, både som akademiker her på instituttet og i Nesodden kommune som arealplanlegger. I tillegg har vi vært så heldige å få tilsendt et reisebrev fra bachelorstudent Peder Østring som dette semester er på utveksling i Bogotá.

 

Vi håper at dette nummeret gir mersmak og at det vekker lysten til å bidra til å skape diskusjon og vilje til endring!

 

 

Av Redaksjonen
Publisert 24. nov. 2018 13:56 - Sist endret 24. nov. 2018 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere