Terra

Terra er en velferdsforening for samfunnsgeografistudenter, og har som formål å skape godt studiemiljø, gjennom å arrangere sosiale tilstelninger.

Med samfunnsgeografistudent menes både programstudenter og andre studenter som er oppmeldt i et samfunnsgeografiemne det gjeldende semesteret.

 

Kontakt: terra-velferdsforeningen@sgeo.uio.no