Aktuelt

Publisert 30. apr. 2019 12:17

Om du tar et kjapt nettsøk på «pensjon» er beskjeden internett gir deg ganske klar: Det handler om sparing, banker og forsikringsordninger, og det er om å gjøre å spare mest mulig. Denne artikkelen har en annen innfallsvinkel. Vi skal se på pensjon som en kostnad – for arbeidskjøperne.

 

Tekst: Jorunn Folkvord, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet med stort engasjement for pensjon 

Publisert 30. apr. 2019 12:06

Klassebegrepet er på vei til å spore av fra sin tilknytning til arbeidet og vi snakker stadig sjeldnere om arbeiderklassen som et politisk subjekt. Knut Kjeldstadli tar til orde for å bygge fellesskap og identitet på bakgrunn av ens posisjon i arbeidsprosessen.

Tekst: Yngve Heiret, masterstudent i samfunnsgeografi

Publisert 25. apr. 2019 09:08

Migration, exploitation and agency in the Italian agricultural sector

This article highlights the working conditions of migrant labourers in the Italian agricultural sector and discusses what kind collective action workers can take in a context of extreme exploitation and hardship.

 

Text: Davide Bertelli, master student in Human Geography

Publisert 8. apr. 2019 10:34

Frida Hambro Angell skriver om LOs kompromiss om å støtte konsekvensutredning i LoVeSe, til tross for at flertallet under LO-kongressen i mai 2017 ville verne området mot oljeboring.

 

Tekst: Frida Hambro Angell, master i Samfunnsgeografi

Tyssdal kraftanlegg
Publisert 21. feb. 2019 15:00

Tale Hammerø Ellingvåg ser på hvordan fagbevegelsen og industrisamfunnet brakte klimakamp til Odda allerede på 1980-tallet. Hun mener vi må ta lærdom fra vår egen industrihistorie når vi når vi idag diskuterer grønn omstilling i Norge.

Publisert 24. nov. 2018 12:53

Tekst: Ann Cecilie Bergene, forsker ved Fafo

Jeg vil i denne artikkelen argumentere for at fenomenet og begrepet «arbeid» kan tilføre geografien enda mer om det gis ytterligere rom enn det den til nå har fått gjennom å være en underdisiplin innen økonomisk geografi. For å oppnå dette vil jeg avslutningsvis foreslå en mer konsolidert politisk-økonomisk geografi.

 

Publisert 24. nov. 2018 13:56

Den nyeste utgaven av Samfunnsgeografen er ute, og kan leses digitalt eller du kan plukke med deg et eksemplar fra UiO!

Publisert 24. mai 2018 11:22

Text: Karen O'Brien, professor in Human Geography

 

Cartoon characters in 2100 will probably parody 21st Century thinking. But just as the Flintstone’s world did not end for lack of stones, the Fossil’s world will not end by running out of fossil fuels.

Publisert 24. mai 2018 11:22

Tekst: Alf Jørgen Schnell

 

På vei tilbake til Nord-Norge fra klimatoppmøte i Bonn har Berit Kristoffersen tid til en liten samtale om olje. Timingen er god, for en rekke av temaene hun har tatt opp i sin forskning på oljeutvinning i nordområdene kom rekende som isflak ned til Oslo med det da pågående klimasøksmålet.

Publisert 24. mai 2018 11:22

Tekst: Julie Christina Rødje, masterstudent i samfunnsgeografi

 

Afrikas mest folkerike land, Nigeria, er sterkt preget av det som gjerne omtales som verdens største oljekatastrofe. Området sør i landet, Nigerdeltaet, har blitt rammet av oljesøl like store som ved Exxon Valdez-ulykken i USA hvert år siden 1960-tallet.

 

Publisert 28. mai 2018 13:57

Tekst: Sondre Thorbjørnsen, masterstudent i samfunnsgeografi

 

SPOILER ALERT:

Denne artikkelen inneholder spoilere både fra filmen Back To The Future II og James Mahoneys artikkel "Path Dependence in Historical Sociology".

Publisert 24. mai 2018 11:22

Endelig er Samfunnsgeografens temanummer om olje ute. Du kan finne et fysisk eksemplar i Blindern eller lese det digitalt.

Publisert 2. juni 2017 19:31

Tekst: Hannah Eline Ander og Alf Jørgen Schnell

Spør du en tilfeldig person på gaten om hva Plan- og bygningsetaten er, vil svaret kanskje ligne Atle Antonsens forevigelse av denne institusjonen som alle etatenes etat, byråkratiets mor, i tv-serien Etaten fra 2006. 

Publisert 2. juni 2017 14:33

Tekst: Gina Karoline Gjermundsen  

Samfunnsgeografens nyeste nummer har vi snakket med postdoktor Tone Huse fra UiOs Senter for teknologi, innovasjon og kultur om gentrifisering og boligmarkedet i Oslo. Huse tegner et noe dystert sosialt bilde av Oslo, men håper byens befolkning begynner å bli lei av kommersialisering og overflatiske trender.

Publisert 2. juni 2017 14:10

Text: José de Melo

It is not uncommon to walk down Karl Johan’s gate with a foreign friend and hear the statement “there is nothing special about the Norwegian royal palace” or even “this castle is ugly”.