Skriftlig innspill til lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Jussbuss har skrevet skriftlig innspill til lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

Prinsipielt mener Jussbuss at omsorgsansvaret for enslige mindreårige bør tillegges barnevernet. Dersom dette ikke gjennomføres, må omsorgstilbudet i alle tilfeller oppjusteres til å være på linje med det andre barn som er under barnevernets omsorg mottar.

Les innspillet her

Publisert 5. apr. 2021 19:02 - Sist endret 5. apr. 2021 19:02