Høring om forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Jussbuss har svart på høring om endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning.

Jussbuss stiller seg svært kritiske til departementets forslag om å ta inn et vilkår om at den som ønsker å kombinere utdanning eller opplæring med dagpenger må ha fylt 30 år. Studenter er ikke en heterogen gruppe, og et aldersvilkår tar ikke hensyn til den konkrete søkers situasjon.

 

Jussbuss er også uenig med synspunktet om at studenter ikke kan anses som reelle arbeidssøkere. Det stilles allerede en rekke vilkår for å motta dagpenger, herunder krav til inntekt og redusert arbeidstid. En slik regel om at studerende arbeidstakere ikke kan motta dagpenger basert på hva de gjør med sin ledige tid, er derfor urimelig. Vi mener derfor at folketrygdloven § 4-6 bør oppheves. Les høringssvaret her

Publisert 16. feb. 2021 17:53 - Sist endret 16. feb. 2021 17:53