Høring om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19m

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i blant annet integreringsloven. 

 Jussbuss er bekymret for at mennesker med rett til opplæring etter introduksjons- og integreringsloven ikke vil få gjennomført på normal tid, og at dette vil få konsekvenser for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Les høringssvaret her

Publisert 5. apr. 2021 18:54 - Sist endret 5. apr. 2021 18:54