Høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften – introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Jussbuss har svart på høring om  forslag til endringer i utlendingsforskriften – introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Jussbuss er imot at introduksjonsstønaden fjernes som inntektsgrunnlag i beregningen av underholdskravet i saker om familieinnvandring. Forslaget vil utsette familieinnvandring for mange innvandrere og derfor være et inngripende tiltak i deres rett til familieliv, samt medføre negative konsekvenser for alle involverte. Forslaget er heller ikke på sikt egnet til å styrke utlendingens selvforsørgelsesevne og vil være direkte integreringshemmende.

Les høringssvaret her

Publisert 27. apr. 2021 14:13 - Sist endret 27. apr. 2021 14:13