Høring om endringer i tilsynsrådsordningen

Jussbuss har svart på høring om forslag til nye regler om

tilsynsråd for kriminalomsorgen.

Jussbuss stiller seg i all hovedsak bak høringsforslaget som vil styrke tilsynsrådsordningen i kriminalomsorgen. Våre merknader knytter seg til forslagets § 9 om tilsynsråd for fengslene, § 9 a om oppnevning av medlemmer til tilsynsrådet og § 9 b om taushetsplikt. Les høringssvaret her

Publisert 14. feb. 2021 12:47 - Sist endret 14. feb. 2021 12:47