Høring om endringer i straffegjennomføringsloven

Jussbuss har svart på høring om endringer i straffegjennomføringsloven om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse.

Jussbuss er kritiske til flere av forslagene til innskrenkinger i innsattes adgang til fellesskap og familieliv. Våre merknader knytter seg til høringens punkt 3 om kapittelets anvendelsesområde, punkt 4.2 om besøk, punkt 4.3 om isolasjon som smittevernstiltak og punkt 4.5 om permisjon og frigang. Jussbuss er positive til forslagene om å redusere antall innsatte ved hjemmesoning med elektronisk kontroll, se merknad til høringens punkt 4.4. Vi er også i hovedsak positive til høringens punkt 4.6 om straffavbrudd for straffegjennomføring i samfunnet. Les høringssvaret her 

Publisert 1. feb. 2021 16:01 - Sist endret 1. feb. 2021 16:01