Høringsuttalelse om forslag til endringer i tvisteloven mv. - Ankesiling, rettsmekling mv.

Jussbuss har skrevet høringssvar til høring om forslag til endringer i tvisteloven mv. - Ankesiling, rettsmekling mv. 

Jussbuss mener at Sivilombudsmannen bør kunne opptre som partshjelper. 

Les høringssvaret her. 

Publisert 11. des. 2020 15:10 - Sist endret 11. des. 2020 15:10