Høringsuttalelse – Forslag til midlertidige endringer i reglene om lønnsplikt og dagpenger under permittering

Jussbuss har svart på høring om endringer i permitteringsregelverket. 

Jussbuss har levert høringssvar til forslag til midlertidige endringer i reglene om lønnsplikt og dagpenger under permittering. Vi ser også behovet for forenklet saksbehandling hos Arbeids- og velferdsetaten som følge av det ekstraordinære sakstilfanget pandemien har medført. Raskere behandling må imidlertid ikke gå på bekostning av veiledningen av de som har behov for ekstra oppfølging.

Les høringssvaret vårt her.

Publisert 30. nov. 2020 17:05 - Sist endret 12. des. 2020 20:43