Høring om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Jussbuss har svart på høring om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank.

Jussbuss er positive til departementets forslag om å innføre straffeansvar for lønnstyveri. Prosessen for å kreve inn utestående lønnskrav er ofte innviklet og fordrer ofte kjennskap til reglene. Vi mener derfor at det bør innvilges fri rettshjelp i saker om lønn, for å sikre at arbeidstakere får lønnen de ha krav på.

Jussbuss stiller seg også positive til departementets forslag om å innføre et krav om at lønn skal utbetales via bank.

Les høringssvaret her. 

Publisert 11. des. 2020 15:23 - Sist endret 11. des. 2020 15:23