Høring om ny forskrift om tilsynsrådet

Tvangsutsendelse og internering er inngripende vedtak som rammer mennesker i en svært utsatt situasjon. Det er derfor helt nødvendig med gode kontrollordninger for å sikre at gjennomføringen av tvangsreturer og internering på Trandum skjer innenfor rettslige rammer.

Kontrollene må være av et stort nok omfang til å gi grundig og representativt bilde av praksis. Av hensyn til barnets beste bør særlig uttransportering av barn kontrolleres oftere. Vi mener også at det vil styrke tilsynsrådets legitimitet dersom utnevnelser av rådets medlemmer skjer i samråd med relevante organisasjoner.

Les høringssvaret her.

Publisert 22. jan. 2020 14:33 - Sist endret 12. des. 2020 10:31