Høring om forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Høringsuttalelse – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Jussbuss mener at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år skal ligge hos barnevernet. Dersom dette ikke blir gjennomført, må i alle tilfeller omsorgstilbudet oppjusteres til å være på linje med andre barn i Norge i samme aldersgruppe.

Omsorgstilbudet for mindreårige asylsøkere har blitt kritisert av en rekke sentrale, internasjonale aktører og vi i Jussbuss synes det er bekymringsverdig at norske myndigheter ikke tar denne kritikken på alvor.

Les høringssvaret her.

Publisert 1. apr. 2020 09:40 - Sist endret 11. des. 2020 00:01