Høring om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Jussbuss har svart på høring om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 

Jussbuss er bekymret for at personer med rett til opplæring etter introduksjonsloven ikke vil få gjennomført på normal tid, og at dette vil få konsekvenser for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Jussbuss er videre kritisk til den utbredte bruken av korte høringsfrister under utbruddet av Covid-19, særlig for høringsnotat som viderefører midlertidige lover som den foreliggende som ikke tidligere har vært på høring.   

Les høringssvaret her.

Publisert 16. okt. 2020 13:49 - Sist endret 13. des. 2020 07:30