Høring om endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Jussbuss har svart på høring om endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven. 

Våre merknader knytter seg til høringens del 1. Jussbuss støtter Arbeids- og sosialdepartementets forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven.

Les høringssvaret her.

Publisert 13. des. 2020 15:32 - Sist endret 13. des. 2020 15:32