Høringsuttalelse om tilknytningskrav i familiegjenforeningssaker

Utlendingsgruppen til Jussbuss har svart på høring om presisering av tilknytningskravet i familiegjenforeningssaker. Tilknytningskravet innebærer at en søknad om familieinnvandring kan avslås dersom familielivet kan utøves i et land familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.

Jussbuss er kritisk til presiseringene i forskrift slik de er foreslått av departementet. Tilknytningskravet er svært inngripende i retten til familieliv og det må stilles klare vilkår slik at flyktninger kan forutse sin rettsstilling. Jussbuss mener at det må gjøres unntak fra tilknytningskravet i saker hvor søknad om familiegjenforening er levert innen ett år fra referansepersonen får asyl. Dersom du vil lese Jussbuss sitt høringssvar finner du det her.

Publisert 4. apr. 2017 17:23 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34