Høring om omorganisering av kriminalomsorgen

Fengselsgruppen på Juss-Buss har skrevet høringsuttalelse til regjeringens forslag om endringer i straffegjennomføringsloven i forbindelse med omorganisering av kriminalomsorgen. Vi er særlig kritiske til endringsforslagene som svekker fangenes rettssikkerhet ved isolasjon, samt forslaget om trekk for oppholdsutgifter ved frigang til arbeid.

Publisert 22. apr. 2016 14:35 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34