Forslag om hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse

Regjeringen foreslo våren 2015 å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år. Juss-Buss mener at kravet skaper usikkerhet for personene som rammes, og kan virke negativt på integreringen. Les hele høringsuttalelsen her.

Publisert 7. mars 2016 11:58 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34