• 26.10.2010

Om endringer i lov om overføring av domfelte(inngåelse av avtaler om soningsoverføring av prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet)

http://www.jussbuss.no/files/File/hoeringsuttalelse_om_endringer_i_lov_om_overfoering_av_domfelte.pdf