• 9.9.2010

Juss-Buss merknader til høring-forslag om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler på byggeplasser i Norge og Oslo regionen.

http://www.regjeringen.no/pages/13458346/Juss_Buss_merknader.pdf