• 6.10.2010

 Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv

http://jussbuss.no/files/File/Hoeringsuttalelse_om_endringer_i_

utlendingsloven_om_adgang_til_frihetsberoevelse_mv.pdf