• 31.3.2010

Om forslag til gjennomføring av returdirektivet i norsk rett:

http://www.regjeringen.no/pages/2338349/Returdirektivet_JussBuss.pdf