Høring om utvidelse av mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven

Jussbuss sin utlendingsrettsgruppe har svart på høring om utvidelse av mishandlingsparagrafen i utlendingsloven. Endringen går ut på at personer som blir mishandlet av familiemedlemmer i samme husstand også kan få opphold på selvstendig grunnlag selv om det ikke er ektemannen som utøver mishandlingen. Jussbuss er positiv til forslaget, men mener at avgrensningen for familiemedlemmer i samme husstand gjør endringen for snever. Jussbuss har i tillegg også gitt noen generelle betraktninger om terskelen for mishandling i bestemmelsen som Jussbuss mener blir praktisert for strengt. Du kan lese hele høringssvaret her.

Publisert 25. aug. 2017 17:31 - Sist endret 3. feb. 2018 15:34