Styremøte juni 2021

Referat fra styremøte 07. juni 2021 klokken 10-11

 

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Frøydis Schultz, Per Eugen Kristiansen, Terje Grønås, Øystein Prytz, Erik Winge

Ikke tilstede: Stein Michael Storleer

Referent: Erik


Sak 1: Referat fra forrige styremøte, i mai.

UiO har hatt en ny gjennomgang av kriterier for stipendiat-forlengelser pga COVID. Absbest-saken og stipendiat-forlengelser er fortsatt under behandling.

Sak 2: Problemer med Vortex; IKT

Varighet for unix-grupper ble innført i år, og vår unix-gruppe fikk utløp av tidsfrist. Fikk god hjelp fra IT-support for å sette ny utløpsfrist (i mai 2022). Løpende vedlikehold av medlemslisten hos Tekna sentralt, oppdatere epost-listen vår "tekna-alle".

Sak 3: Årets lokale lønnsforhandlinger

Løpende oppdatere informasjon fra hjemmesiden vår med ny informasjon. Forhandling felles som hovedorganisasjon. Datoer for medlemsmøter (tentativt 18/6 og 22/6) og frister for å sende inn kravskjema (tentativt ca 26/8) vil oppdateres når klart hos Akademikerne-UiO-kontoret.

Sak 4: UH-konferanse på UiO i september 2021

Avventer spørsmål fra Tekna sentralt om mulige bidrag fra Tekna-UiO.

Andre saker

Tekna-UiO-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.

 
Emneord: Tekna
Publisert 7. juni 2021 10:05 - Sist endret 7. juni 2021 12:21