Styremøte mai 2021

Referat fra styremøte 03. mai 2021 klokken 10

 

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Frøydis Schultz, Per Eugen Kristiansen, Terje Grønås,

Ikke til stede: Øystein Prytz, Stein Michael Storleer

Referent: Erik


Sak 1: Behov for ny hovedtillitsvalgt for Akademikerne-UiO.

Tekna har ingen kandidat til hovedtillitsvalgt, men kan kanskje ha kandidat til tillitsvalgt for Akademikerne i 20-50% stilling.

Sak 2: Medlemslister og lønnsforhandlinger

Vi sender medlemslister til Akademikerne.

Sak 3: Skjema for lønnskrav

Det er nå ingen innlogging med uio-id for å levere krav.
Det gjør at medlemmer ikke kan gå tilbake og se sine egne krav, eventuelt gjøre endringer.
Kan vi endre til å bruke UiO brukernavn og passord?

Vedtak: Tekna mener det er greit med UiO-innlogging i Nettskjemaet.

Sak 4: Statistikk

Anne oppdaterer lønnsstatistikken til 2.5.1-forhandlingene og oppdaterer medlemslistene med ansattnummer.

Sak 5: Stipendiatforlengelse

  • Koronaen, venter fortsatt på sentralt IDF. Det jobbes med problematikken bade på senter-, institutt-, fakultets- og sentralt nivå. (Ref. Dekanen MN-fakultet 28/4)
  • Asbest på IBV. Terje følger opp om forlengelse i lokalt IDF.

Sak 6: Kurs fra Akademikerne

  • for stipendiater
  • skriving av krav til 251
  • pensjon
  • ønsker fra Tekna?
  • husk noe kurstilbud på engelsk (med informasjon og rutiner for nyansatte)
     

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.

 
Emneord: Tekna
Publisert 3. mai 2021 12:32 - Sist endret 7. juni 2021 08:38