Om Tekna-UiO

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største foreningen i hovedsammenslutning Akademikerne (nasjonalt i Norge og Akademikerne-UiO lokalt ved UiO). Foreningen har medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Tekna-UiO er Teknas etatsforening ved Universitetet i Oslo. Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Tekna inngår i Akademikerne som hovedorganisasjon og Akademikernes forening ved Universitetet i Oslo.

Tekna er en av Norges eldste profesjonsforeninger, og ble grunnlagt av Peter Andreas Blix i 1874. Her kan du lese mer om Tekna og om viktige milepæler i foreningens historie.


Epost-liste

Tekna-UiO har en epostliste for alle medlemmer ved UiO. Kontakt Tekna-UiO styret for hjelp med å melde deg på eller av listen. Kan også utføres online eller med epost til listen med emnefelt "subscribe" eller "unsubscribe". Les mer om påmelding per epost og avmelding per epost.


Interne dokumenter for styret er tilgjengelig her (passord-beskyttet).


Kontakt oss på epost: tekna-styret@uio.no, på TeknaUiO@twitter eller bli med i vår LinkedIn gruppe.

Emneord: Tekna, Akademikerne
Publisert 1. mars 2010 09:30 - Sist endret 6. aug. 2018 12:45