Arbeidsglede Medlemsforedrag 31. oktober

Medlemsforedrag med Johan Velten Og Universitets direktør Arne Benjaminsen

Tirsdag 31.10.22 hadde Parat medlemsarrangement i et av auditoriene i Kjemibygget med tittelen "Arbeidsglede". Foredraget ble holdt av Johan Velten, og etter en enkel bevertning til alle fremmøte fortsatte arrangementet med en samtale mellom Johan Velten og UiO direktør Arne Benjaminsen. Hovedtillitsvalgt Ariel Sevendal stilte en rekke spørsmål til disse to om UiO politikk vedrørende temaet.

Noen av momentene i foredraget til Johan Velten omhandlet kriterier som kan være viktig for et godt arbeidsmiljø. Med blant annet overskriftene; mening, mestring, flyt og autonomi.

Den nordiske modellen med trepartssamarbeidet; staten, arbeidsgiver og arbeidstaker er enestående og suksessmodell for det gode velferdssamfunnet i norge.

 

Tillitsbasert samfunn, små forskjeller, velferdsstatens sikkerhetsnett er suksessfaktorer for det velfungerende samfunn.

 

God ledelse er viktig, med fokus på medvirkning, New public management som ble lansert i 2010 er byttet ut med stor fordel med tillitsbasert ledelse.

Suksesskriterier er når arbeidsgiver gir frihet med ansvar til arbeidstaker; Tillit er effektivt…..

Når ledelsen gir tillitsbasert ansvar til arbeidstakeren vil dette gi mange gode avkastninger, samt god egenkontroll og rapportering tilbake til arbeidsgiver, uten pålagte rapporteringssystemer. Tillitsbasert ledelse gir rett og slett positiv ringvirkning.

 

Engasjement-ansvar og medbestemmelsesrett for alle ansatte parolen fra 1967 er fortsatt riktig og viktig i 2022 for å oppnå god mangesidig avkastning og arbeidsglede.

Publisert 7. nov. 2022 16:12 - Sist endret 7. nov. 2022 16:12