Lønn 2018 - Mulig streik i staten

De sentrale lønnsforhandlingene i staten har så langt ikke ført frem, og hvis partene ikke blir enige innen midnatt så blir det streik i staten fra i morgen, torsdag 24. mai.

Parat tar i første fase ut 250 medlemmer i departementene. Det vil si at ingen Paratmedlemmer tas ut i streik på UiO i denne fasen.

Les info fra Parat her:

https://parat.com/Parat/Menyer/L%C3%B8nn-og-tariff/Tariffnyheter-2018/Mulig-streik-i-staten-m3272-a372310.html#.WwVNXv5DuHu

Parat UiO er pr nå ikke kontaktet vedrørende andre fase av en eventuell streik. Men en slik beskjed kan komme med kort frist.

Selv om Parat ikke har tatt ut medlemmer på UiO i første fase av en eventuell streik, så skal medlemmer i NTL og Forskerforbundet på UiO ut i streik fra i morgen dersom streik blir et faktum. Det er viktig å huske på at vi kjemper samme kamp, og de streiker også for oss. Vi må huske på å behandle de streikende godt, og at vi ikke skal utføre det arbeidet de streikende skulle ha gjort.

Nyheter fra forhandlingene legges fortløpende ut på YS Stat sin side:

https://www.jegerstatsansatt.org/

og Parats nyhetsside:

https://www.parat.com/parat24

 

Av Asle Fredriksen
Publisert 23. mai 2018 13:44 - Sist endret 23. mai 2018 13:44