Lars K. Riddervold

Vår tidligere leder døde mandag 30.oktober 54 år gammel.

Riddervold var leder for daværende LUFH-Oslo mellom 1995 og 2000. Da hadde han vært medlem i 10 år og innehatt flere verv i foreningen (sekretær, kasserer og nestleder). Riddervold hadde også flere sentrale verv i Landsforeningen for Universitets- Høgskole- og Forskningspersonell (LUFH). Ett av disse var i Fusjonsutvalget som resulterte i 2fo i 2000.

En av de store utfordringene Riddervold stod overfor i sin periode som Hovedtillitsvalgt var Effektiviseringsprosjektet som skulle undersøke ressursutnyttelse av de teknisk-administrative stillingene. Det resulterte i en omdisponering av ressurser tilsvarende minst 90 årsverk. Før kollegiet i 1997 kunne vedta disse endringene var det langvarige forhandlinger mellom partene som blant annet resulterte i en omstillingsavtale av i 1996.  Avtalen som alle foreningene stod sammen om,  gav oppsigelsvern, sikret rettigheter og skapte trygghet.

Parat UiO takker Lars K. Riddervold for sitt arbeid for foreningen og lyser fred over hans minne

Publisert 9. nov. 2017 09:27 - Sist endret 9. nov. 2017 09:27