Medlemsundersøkelse 2016

Vi i Parat ved Universitetet i Oslo jobber stadig med å forbedre oss, for å kunne gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer.

Derfor vil vi snart sende ut en anonym spørreundersøkelse til de fleste medlemmene, og vi ber dere bruke noen minutter i en travel hverdag til å svare på denne.

Svarene vi får inn vil gjøre det enklere for oss å utnytte våre ressurser til medlemmenes beste.

Vi går derfor spennende tider i møte, med flere relevante tilbud til medlemmene ved UiO.

Parat UiO

 

Publisert 3. feb. 2016 09:21