Varsel om Parat UiOs årsmøte 2016

Parat UiOs årsmøte vil bli avholdt mandag 7. mars 2016 i Stort møterom, 2. etasje, Georg Sverdrups hus, kl 15.45-18.00.

Årsmøtet er foreningens viktigste organ, og alle medlemmer kan bidra med å være til stede, men også med å spille inn forslag til saker som de ønsker at årsmøtet skal behandle. Dette er nedfelt i Parat UiOs vedtekter.

Forslag til saker til årsmøtet kan sendes inn av enkeltmedlemmer eller av grupper.

- alle forslag må være skriftlige
- det skal fremgå hvem som er forslagsstiller(e)
- forslagene må være formulert slik at de kan føre fram til et årsmøtevedtak

Forslag sendes til mailadressen parat@uio.no så snart som mulig, og innen 15. februar 2016.

Hva skjer med forslaget videre?

Forslag som kommer inn til fristen blir behandlet i Parat UiOs styremøte 22. februar sammen med de andre årsmøtesakene. Ofte vil styret også vedta en innstilling/anbefaling til årsmøtet om forslaget, som følger med saken når innkallingen sendes ut.

Valg

På årsmøtet blir det også valg av styre. Valgkomiteen tar imot forslag til nye styremedlemmer som du mener vil fylle rollen godt. Valgkomiteen vil så kontakte kandidatene som er foreslått.

Du som medlem kan sende forslag til parat-valgkomite@uio.no eller til ett av medlemmene:

- Ole Martin Nodenes (FSAT) - o.m.nodenes@fsat.no

- Berit Rødsand (LOS) - berit.rodsand@admin.uio.no

- Mads Peter Granberg (Medisin) - m.p.granberg@medisin.uio.no

 

Publisert 28. jan. 2016 17:57 - Sist endret 28. jan. 2016 17:58