Parat UiO fikk gjennomslag i Parats landsmøte

Parat UiO brukte sin mulighet til innflytelse i Parats landsmøte 2015 ved å sende de tre delegatene vi har rett til å sende. Disse delegatene var svært aktive og fikk gjennomslag for flere forslag i saker som er viktige for oss!

Parat UiO og studentmedlemmene

En viktig sak for Parat UiO er at studenter ved universiteter og høyskoler ses som viktige og fullverdige medlemmer i Parat. Parat UiO foreslo og fikk inn et tillegg i Parats arbeidslivspolitiske program om dette.
Nestleder i Parat har lovet at dette er en sak som Parats hovedstyre skal se nærmere på i kommende periode. Parat UiO og UH-sektoren er opptatt av at studentene får fullverdig medlemskap. UH-sektoren er en viktig rekrutteringskilde til den kommende generasjon av medlemmer i Parat.

Ole Martin Nodenes gjenvalgt som representant til hovedstyret i Parat

Valget var en spennende duell med mange gode presentasjoner av kandidatenes arbeidslivspolitisk plattform. Det kom opp mange benkeforslag på styremedlemmer i tillegg til dem som var fremmet av valgkomiteen, og vi tolker dette som et stort og positivt engasjement blant de tillitsvalgte i fagforeningen Parat. Tidligere hovedtillitsvalgt i Parat UiO, Ole Martin Nodenes, stilte til gjenvalg til hovedstyret, og ble valgt inn med god margin.

Landsmøte i Parat

Landsmøte i Parat blir i hht vedtektene holdt hvert tredje år. Landsmøtet i November 2015 skulle derfor behandle og godkjenne årsrapportene for 2012-2014. Landsmøtet ble holdt på Clarion Hotell Gardermoen 21.-22. November 2015 med 250 tillitsvalgte delegater fra hele landet.

Landsmøtet er viktig som Parats øverste organ, men egner seg også som møteplass og til nettverksbygging. Parat UiO benyttet anledningen til å å holde flere nettverksmøter med andre foreninger i Universitets- og høyskolesektoren.

Bruk Parats juridiske avdeling

Medlemmene ble på landsmøtet oppfordret til å bruke Parats juridiske avdeling - som for eksempel har opparbeidet seg solid kompetanse på nedbemanningssaker. Advokatbistand kan også være god å ha i konflikthåndtering og når det skal avgjøres om arbeidsgiver i en gitt sak er innenfor eller utenfor styringsretten

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. nov. 2015 08:45 - Sist endret 3. feb. 2016 09:13