Ny leder og nestleder i Parat UiO

Asle Fredriksen ble på årsmøtet valgt som ny leder av Parat UiO. Jorunn Yttri ble valgt som nestleder.

På årsmøte til Parat UiO var det valg på ny hovedtillitsvalgt og nestleder.

Asle Fredriksen, som har vært nestleder i et år, ble valgt til hovedtillitsvalgt og Jorunn Yttri ble valgt til nestleder.
Jorunn sitter i Parat UiOs styre og har i tillegg jobbet med omstillingsprosess i forhold til IHR i et 50% frikjøp for Parat.

Den nye lederduoen ønsker å takke årsmøtet for tilliten, og gleder seg veldig til å ta fatt på de nye oppgavene.

Vi ønsker Asle og Jorunn lykke til!

Ole Martin Nodenes stilte ikke til gjenvalg som hovedtillitsvalgt for Part UiO på årsmøtet. Styret i Parat UiO takker Ole Martin for hans lange engasjement for Parat UiO og ønsker han lykke til i ny jobb!

 

Publisert 12. mars 2014 13:47 - Sist endret 12. mars 2014 13:47