Hovedtillitsvalgt i Parat UiO Ole Martin Nodenes går av

I årsmøtet for Parat UiO gikk Ole Martin Nodenes av som hovedtillitsvalgt for Parat UiO. Ole Martin har hatt dette vervet i åtte år, og har nå valgt å takke ja til et jobbtilbud ved USIT.

Vi spør Ole Martin: Hvorfor gjør du dette nå?

«8 år er lang tid og nå måtte jeg velge om jeg skulle tilbake til en "ordinær" jobb eller forbli i fagforeningsverden. Prinsipielt mener jeg at slike verv bør gå på omgang og etter en samlet vurdering bestemte jeg meg for at det var riktig å ikke stille til gjenvalg. Det var likevel ingen enkel avgjørelse.»

Betyr det at du nå legger fagforeningsaktivitetene helt bak deg?

«Nei, jeg kommer fortsatt til å ha kontakt med Parat og universitetspolitikken gjennom mine verv i Hovedstyret i Parat og i Universitetsstyret.»

 

Ole Martin har på mange måter fornyet Parat UiO. Gjennom tett kontakt med sine medlemmer og de tillitsvalgte har han staket ut en kurs for Parat UiO som et tydelig og godt alternativ til de større fagforeningene, og samtidig bidratt til et tettere samarbeid fagforeningene imellom.

Dette samarbeidet så vi spesielt tydelig i fjor under perioden med uenighet mellom UiOs ledelse og fagforeningene angående prosjekt «Internt Handlingsrom» (IHR) og fagforeningenes avtalefestede rettigheter. Det var også et felles forslag fra fagforeningene som gjorde at Ole Martin i fjor vår ble valgt inn som representant for teknisk/administrativt ansatte i Universitetsstyret.

Ole Martin har vært tydelig i saker om UiOs utstrakte bruk av midlertidig tilsatte, i boykott av Ryanair for ansatte og tillitsvalgte og i arbeidsmiljøsaker (også som medlem av UiOs arbeidsmiljøutvalg). Ole Martin ledet Parat UiO gjennom den første streiken på mange år i offentlig sektor. Han var også tydelig i støtten til at UiO måtte bli et grønt universitet, og at også de enkelte ansatte skulle få synlige bevis på at UiO har en miljøprofil i sin arbeidshverdag.

Ole Martin har også fornyet Parat UiOs relasjon til sentrale organer i Parat. Han sitter blant annet som medlem i Parats hovedstyre og har vært en pådriver for å få Paratforeningene i UH-sektoren til å samarbeide.

Samtidig har han hatt et øye for hvert enkelt medlem og har talt den enkeltes sak i arbeidskonflikter, under omstillingsprosesser og ikke minst i lokale lønnsforhandlinger, der han stadig har imponert oss andre med å huske de aller fleste av dem som søker, fra tidligere forhandlingsrunder.

 

Parat UiOs styre takker Ole Martin for innsatsen og ønsker ham lykke til i sin nye jobb!

 

Publisert 19. mars 2014 13:15 - Sist endret 19. mars 2014 14:55