Universitetsstyret vedtok omorganisering av SA5

På sitt styremøte 12. mars vedtok Universitetsstyret omorganisering av sentraladministrasjonen SA5 med seks mot fem stemmer.

Ved bruk av rektors dobbeltstemme ble det et flertall på seks mot fem stemmer for universitetsledelsens forslag om omorganisering av sentraladministrasjonen, SA5.

Dermed er det bestemt at det skal opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen og at det opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs administrasjon.

Omorganisering av Kommunikasjonsavdelingen (KA), Studieavdelingen (STA) og Forskningsadministrativ avdeling (FA) skal det arbeides videre med. Dette skal legges frem for styret 17. juni.
 

Universitetsstyret inviterer alle ansatte i SA5 til allmøte 15.mars kl. 10-12 i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus

 

Les mer om saken i Uniforum sin artikkel: styret vedtok omstridt omorganisering.

Av Jorunn Yttri
Publisert 4. apr. 2013 13:58