Enighet i staten om mellomoppgjøret

YS-stat og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene er blitt enige med staten om mellomoppgjøret 2013.

Rammen for oppgjøret er på 3,5%. Det gis et generelt tillegg til alle med følgende innretning:
 

Kr 4.200 på lønnstrinn 19 til 26
Kr 4.300 på lønnstrinn 27 til 33
Kr 4.400 på lønnstrinn 34 til 40
Kr 4.500 på lønnstrinn 41 til 51
1,07% på lønnstrinn 52 og høyere


De sentrale parter har ikke avsatt midler til lokal pott.

-Dette resultatet er akseptabelt, sier Parats leder Hans-Erik Skjæggerud. -Oppgjøret har en innretning som bidrar til å videreføre tidligere års likelønnsprofil. Dessuten vil det bidra til å redusere overhenget inn i 2014, noe som kan gi et bedre utgangspunkt for neste års hovedoppgjør, sier Skjæggerud.

 

Ny hovedlønnstabell

 

Se også Parat sentralt sine sider om mellomoppgjøret

Av Jorunn Yttri
Publisert 2. mai 2013 10:40 - Sist endret 2. mai 2013 10:40