Hovedtillitsvalgt i Parat, Ole Martin Nodenes, stiller til valg i Universitetsstyret

Hovedtillitsvalgt i Parat, Ole Martin Nodenes, stiller til valg som ansattrepresentant for de teknisk og administrativt ansatte i universitetsstyret.  

Forslagsstillere er

  • Driftsleder Tørres Rasmussen, Eiendomsavdelingen
  • Ledende forskningstekniker Nils-Petter Bergersen, Naturhistorisk museum
  • Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, Forskerforbundet
  • Hovedtillitsvalgt Christer Wiik Aram, Akademikerne
  • Nestleder Heidi Hoksnes Sørli, NTL UiO
     

Det inviteres til debattmøte mellom årets kandidater:

Tid: Tirsdag 7. mai kl. 14.15–15.45
Sted: Auditorium 1, Sophus Bugges hus, Blindern

Debattleder er Aslak Bonde. Møtet er åpent for alle!

 

Valget åpnes 13.05.13, kl. 12.00, og lukkes 30.05.13 kl. 12.00.

Av Jorunn Yttri
Publisert 2. mai 2013 09:38 - Sist endret 2. mai 2013 12:34