Enighet om organisering av Sentraladministrasjonen.

Etter tre forhandlinsmøter ble Universitetsledelsen og Fagforeningene torsdag enige om organisering av Sentraladministrasjonen.

Universitetsledelsen og Fagforeningene er nå enige om en organisering av Sentraladministrasjonen. Saken skal legges frem for Universitetsstyret den 17. juni.

Den største endringen i forhold til tidligere utkast er opprettelsen av enheten Personalstøtte. Personalstøtte blir en egen enhet slik som Fellestjenesten og Fagstøtten. Samtidig blir Bedriftshelsetenesten (BHT) plassert i direkte linje til universitetsdirektøren, slik som Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Arbeidsgiverstøtte er gått inn i enheten Personalstøtte.

På det siste forhandlingsmøtet ble det også skrevet en felles protokolltilførsel. I protokolltilførselen står det blant annet at partane fortløpende skal følge opp den nye organsieringen ved å ha jevnlige møter og at risikoanalysen til Internrevisjonen skal følges opp.

Les mer i artikkel i Uniforum.

Av Jorunn Yttri
Publisert 7. juni 2013 16:13