Medlemsmøte og årsmøte i Parat UiO 2013

Mandag 11. mars inviterte Parat alle sine medlemmer til medlemsmøte og årsmøte i Klubben på Georg Sverdrups hus.

Den første timen av årsmøtet gikk til et faglig innlegg. Per Anders Nordengen foreleste om temaet «Når forandring ikke fryder», og konkluderte med at det sikreste vi vet er at alt forandrer seg både på verdensplan, i privatlivet og på arbeidsplasser. Over alt skjer forandringer og omstillinger hurtigere enn vi klarer å følge med, sa Nordengen og knyttet, til stor glede for forsamlingen, teorien til gjenkjennelige episoder i hverdagen. Når forandringene ikke er selv-villet, er det ikke sant at forandring fryder fortsatte Nordengen. Omstillingene kan oppleves truende, og det viktigste er ikke å unngå forandringer, men å mestre dem! -konkluderte Nordengen.


Klokken 17 var det tid for selve årsmøtet. Det var 6 saker på agendaen denne gangen.

1. Åpning - godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Årsberetning 20l2
3. Regnskap 2012
4. Budsjett 2013
5. Innkomne forslag
- Forslag til resolusjon fra styret: Om oppfølging av medlemmene under Internthandlingsrom
6. Valg
a) Styrevalg
b) Valg av valgkomite

Alle sakene ble vedtatt slik de ble lagt frem.
 

Forslag til resolusjon fra styret ble vedtatt: Parat UiO vil fremover jobbe spesielt for at det gis god og riktig informasjon om medlemmenes rettigheter, og særlig at disse ivaretas under gjennomføringen av vedtakene om Internt handlingsrom (IHR).


Nytt styre for 2013-2014 ble valgt:

Ole Martin Nodenes, leder
Asle Fredriksen, nestleder

Nils-Petter Bergersen
Mads Granberg
Annette Hjelmevold
Anne G. Innes
Tordis Juul
Kristian Omnes
Berit Rødsand
Bjarne Skov
Jorunn Yttri

Elin Holmstrøm Frøshaug (1. vara)
Asta Helgadottir (2. vara)
Gunn Bjella Sæther (3. vara)
 

Ny valgkommite for 2013-2014 ble også valgt:

Eva Østby Magnussen
Ove Einar Brusegard
Elisabeth Aronsen
Johan Erlend

Årsmøtet ble avsluttet med trekning av et reisegavekort på 5000 kr blant alle som har vervet i 2012. Den heldige vinneren ble Tove Maria Terjesen. De tre heldige vinnerne av sekk og drikkeflaske ble Eirin Hov, Ellen Svendby Gravklev og Knut Hegland. Gratulerer!
 

Av Jorunn Yttri
Publisert 4. apr. 2013 13:58