Allmøte om internt handlingsrom i sentraladministrasjonen

Tjenestemannsorganisasjonene ved UiO inviterte alle ansatte til debattmøte om de foreslåtte endringene for sentraladministrasjonen mandag 4. mars.

4 innledninger

Den første timen var satt av til innledninger. Ole Martin Nodenes startet med en gjennomgang av de tre modellene som plangruppen la frem i sin siste plangrupperapport.

Videre var det Paul Bjerke fra DeFacto sin tur. Han startet med å svare på fagforeningenes spørsmål: Vil denne omorganiseringen løse UiOs utfordringer? Bjerke mente at svaret gir seg selv; i beste fall neppe! Bjerke hadde lite positivt å si om Internt handlingsrom og argumenterte videre med at omorganisering sjelden løser problemer. Videre påpekte han at det i notatet til styret er ingen klare argumenter for hvorfor IHR vil gi gevinster.

Neste innledning var av Fredrik Engelstad, professor i sosiologi. Med sin kunnskap om organisasjonsteori ga han allmøtet en faglig vinkling. Engelstad tok utgangspunkt i at det nå ønskes å skille mellom strategi og drift i sentraladministrasjonen og påpekte at det å dele opp sentraladministrasjonen i to, der noen skal tenke og noen utføre, kan skape problemer!

Siste innleder var Astrid Waaler Kaas, kontorsjef på Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Waaler Kaas poengterte at hun var der som ansatt og ikke som leder ved UiO. Hun er opptatt av dialog og åpen diskusjon og mente derfor at slike allmøter er viktig. Hun etterlyste mer bruk av fagkunnskapen som allerede er på UiO brukt i IHR arbeidet, og fikk støtte av flere på dette.

Spørsmål og «diskusjoner»

Den siste timen var satt av til spørsmål og diskusjon. Det er tydelig at omorganisering i sentraladministrasjonen er noe som engasjerer de ansatte ved UiO. Salen var nesten full og det ble stilt flere spørsmål fra salen
Et av spørsmålene som ble stilt var om ledelsen tar en titt på NTNU sine erfaringer med å skille drift og strategi. Universitetsledelsen var invitert til å presentere sine modellforslag, men ønsket ikke å delta. Det var derfor vanskelig å få til en god diskusjon på allmøtet.

Universitetsstyrets medlemmer var spesielt inviterte til å delta på møtet som publikum. Både Professor Hanne Haavind og studentrepresentant Helge Schwitters stilte opp og tok ordet. Schwitters oppfordret fagforeningene og de ansatte til å sende studentrepresentantene synspunkter på IHR på e-post. Ole Martin benyttet anledningen til å oppfordre styret til å bruke mer tid til prosessene som skal skje fremover.
Organisasjonene forhandlet modellene med Universitetsstyret 5. mars. Se nyhetssak for mer informasjon.
 

Av Jorunn Yttri
Publisert 4. apr. 2013 13:58