Allmøte om situasjonen rundt samarbeidet mellom organisasjonene og ledelsen ved UiO

Fredag 26. april inviterte alle fagforeningene ved UiO  til et felles allmøte. Bakgrunnen for møtet var den fastlåste situasjonen som er oppstått mellom fagforeningene og universitetsledelsen i IHR-prosessen.

 

På møtet ble det informert om samarbeidsproblemene mellom tjenestemannsorganisasjonene og universitetsledelsen, og årsaken til at fagforeningene inntil videre ikke ønsker å delta på informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i sentraladministrasjonen.

 

Se hele artikkelen i Uniforum, 26. april

Av Jorunn Yttri
Publisert 29. apr. 2013 10:02 - Sist endret 29. apr. 2013 10:02