Vellykket møte om ansattes rettigheter og plikter ved omstilling

Onsdag 4. september avholdt Parat UiO møte for medlemmer med fokus på ansattes rettigheter og plikter ved omstilling. Foredragsholder var avdokat Eva Borhaug fra Parat. De fremmøtte stilte svært gode og relevante spørsmål, noe som ga gode diskusjoner.

Foilene fra foredraget finner du her

Av Ole Martin Nodenes
Publisert 5. sep. 2013 13:57 - Sist endret 5. sep. 2013 13:58