Nodenes i Uniforum - si fra tidlig!

Uniforum bringer i dag rapport fra panelet der Ole Martin Nodenes deltok på UiOs arbeids- og læringsmiljødag.

<p>Ole Martin Nodenes, Hans Petter Graver og Ragnhild Hennum&nbsp;i panelet.</p> <p>Foto: Martin Toft, Uniforum, UiO</p>

 

 

Hele panelet var enige om at det er viktig å si fra tidlig, helst før det utvikler seg til en formell varslingssak. Ole Martin Nodenes sier det er viktig å komme med konstruktiv kritikk uten å såre personer. 

Les Uniforumartikkelen her

Publisert 4. apr. 2013 13:58