Rapport om bruk av midlertidig tilsetting

En arbeidsgruppe i KD har nå kommet med en rapport om bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og høgskolesektoren. Hovedtillitsvalgt i Parat UiO, Ole Martin Nodenes, har sittet i gruppen.

 

Hovedanbefalingen er at universiteter og høgskoler må skaffe seg bedre oversikt og dermed øke bevisstheten om hva som kan danne grunnlag for midlertidig tilsetting.

 

Et annet viktig moment i rapporten er at deler av gruppen går inn for at reglene for beregning av stipendiaterts ansiennitet må være slik at tre av de fire årene en stipendiat er tilsatt regnes som tid under utdanning, mens bare det fjerde året inngår i beregnet tjenestetid i forhold til fast ansettelse.

 

Arbeidsgruppen ble ledet av Magnus Rindal, direktør i NOVA, og var for øvrig sammensatt av:
Bjørn T. Berg, avdelingssjef, Forskerforbundet/Unio
Ole Martin Nodenes, hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo/YS-Stat
Torill Nustad, hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Tromsø/LO-Stat
Katrine Olsson, rådgiver, Tekna/Akademikerne
Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør, Universitetet i Tromsø
Kristin Ravnanger, dekan, Høgskolen i Bergen
Trine Syvertsen, dekan, Universitetet i Oslo
Sverre Tverberg, personalsjef, Høgskulen i Volda
Wenche Hanneborg, rådgiver, Universitetet i Oslo var arbeidsgruppens sekretær.

Les hele rapporten (.pdf)

Publisert 4. apr. 2013 13:58